Моля, изчакайте.
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ
ОСНОВНА
ИНФОРМАЦИЯ
АКАДЕМИЧНА
ИНФОРМАЦИЯ
ЛИЧНА
ХАРАКТЕРИСТИКА
Моля да отговорите откровено на следните въпроси, които ще бъдат от полза при обучението на Вашето дете:
Кои са чуждите езици, които е изучавал кандидатът до момента?

Английски език


Моля, посочете резултатите от матура след 7-ми клас (ако вече има положена такава):


Моля да отговорите откровено на следните въпроси, които ще бъдат от полза при обучението на Вашето дете:Изпрати